top of page
Eindlogo3_Wit.png

Actueel

Wat kunstenaars ons leren


Wat de mens tot mens maakt is het vermogen om de wereld om ons heen vorm te geven. Dan doen we al sinds het begin van ons bestaan. Je scheppende bron is de meest voedende bron van leren en leven. Daar heb je je creatieve kracht voor nodig. In het onderwijs kunnen we veel leren van de manier waarop kunstenaars denken en werken. Kunstenaars zijn de scheppers van hun eigen werkelijkheid; Gebruiken hun creativiteit om zichtbaar te maken wat er in hen leeft. Creativiteit is één van de 21e eeuwse vaardigheden die een kind op de Basisschool als gereedschap nodig heeft om de toekomst tegemoet te treden.

Creativiteit is een manier van in het leven staan. Het is het vermogen om vanuit het hier en nu iets te creëren. Het is de kunst om vanuit een onderzoekende, vragende, nieuwsgierige blik buiten de gebaande paden te denken. Dan zie je nieuwe samenhangen en reageer je anders op vragen of gedrag van kinderen.

Er gebeurt iets met kinderen als ze wat ontdekken, uitvinden, iets maken. Daardoor gaan ze de wereld begrijpen. Je kunt het ze eigenlijk niet leren, wel afleren. Vandaar dat het zo van groot belang is dat je als leerkracht begrijpt wat creativiteit is en er zelf weer meer mee in verbinding komt. Niet direct om kunstwerken/muziek/voorstellingen te maken maar wel om de basisbeginselen van de creativiteitsontwikkeling in te zetten in het lesgeven en het werken met het kind.

Wat leer je dan van kunstenaars?

-Je leert een onderzoekende houding aan.

-Je komt meer in verbinding met je passie, je nieuwsgierigheid en innerlijke beweegreden, intuïtie en je verlangen om iets te ontdekken en te weten te komen. Bijvoorbeeld wat de achterliggende reden is dat een kind niet lekker in zijn vel zit en gedrag vertoont dat niet wenselijk is.

- Je komt in aanraking met meerdere gezichtspunten. Ieder bekijkt de wereld vanuit een ander perspectief.

-Je leert betekenis te geven aan de wereld om je heen. Dat geeft een waardevol gevoel en maakt mensen van binnenuit gezond.

- Je voedt je verbeeldingskracht en je voorstellingsvermogen.

-Je leert meer op een ervaringsgerichte manier te werken. Je realiseert je aan den lijve dat het leerproces niet volgens een rechte lijn verloopt maar dat het soms grillig en onverwacht is. Je ervaart dat je alleen iets nieuws kunt leren als je volledig accepteert dat dit door trial and error ontstaat.

-Je leert met een open, nieuwsgierige vragende blik waar te nemen wat er is.

-Je leert open vragen te stellen die uitnodigen om op weg te gaan. En helpt kinderen op zo'n manier hun eigen oplossingen te zoeken.

- Je leert ruimte te geven aan persoonlijke betekenisgeving. De stap naar een nieuwe manier van onderwijs die aansluit bij kinderen van deze tijd komt meer binnen handbereik. De kloof tussen behoefte van kinderen en de wijze waarop je steeds weer een andere manier of methoden krijgt aangereikt wordt daardoor overbodig. Je ontdekt je eigen manier en weet je te bewegen tussen wat er van je verwacht wordt en wat jij belangrijk vindt zonder dat er stress ontstaat.

- je leert oefeningen te verzinnen voor situaties in je groep of met een kind en die toe te passen.

-Je leert creatief te reageren in plaats van reactief(=vanuit oude patronen), op situaties. Dit brengt meer rust en ontspanning in jezelf en in de groep waarmee je werkt waardoor er meer voldoening ontstaat. Daarnaast heeft het invloed op de samenwerking in je team en je dagelijks leven.

Zomaar wat dingen die je van een kunstenaar kunt leren.

Tot slot

Kunst herinnert ons er aan dat er iets belangrijker is dan geld. Het kost geld en vraagt om een investering. In de samenleving is kunst de sluitpost van de begroting. Het geld wordt omgezet in iets dat niet tastbaar en moeilijk onder woorden te brengen is. Investeren in de kunstenaar in jezelf is een investering in jezelf. Het brengt je bij je vermogen om leiderschap te nemen en richting te geven aan hoe jij je leven wilt vormgeven.

Heb je zin gekregen? Kies dan eens voor een tweedaagse cursus. Bijvoorbeeld Gezond aan het werk of spelen en lummelen. Of geef je op voor de online cursus. Check de agenda voor het actuele aanbod.


コメント


bottom of page